ID kartica kompanije

Kontrolno društvo je Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo Mesto (skraćeno Krka, d. d., Novo Mesto, i Krka d.d.). 

Grupu Krka čine kontrolno društvo, Krka d. d. Novo Mesto, i jedan broj zavisnih društava u Sloveniji i inostranstvu. Grupa Krka bavi se razvojem, proizvodnjom, prodajom i marketingom zdravstvenih proizvoda za humanu upotrebu (lekovi na recept, lekovi za samostalno lečenje i kozmetički proizvodi), veterinarskih proizvoda i zdravstveno-turističkih usluga. Proizvodnja se odvija u Sloveniji, Poljskoj, Ruskoj Federaciji, Hrvatskoj i Nemačkoj, a ostala zavisna društva van Slovenije bave se marketingom i/ili prodajom Krkinih proizvoda.

Podaci o kontrolnom društvu (Engleski)