Zašto raditi u Krki?

Naša poslovna uspešnost zasniva se na predanosti, znanju i kreativnosti naših zaposlenih. Mi činimo sve da pridobijemo, motivišemo i zadržimo posvećene i sposobne saradnike i da izgradimo kulturu internacionalne kompanije.

Krka je uspešna kompanija i mi želimo da budemo među najboljima. Zbog toga uvek moramo biti korak ispred drugih. Znanje, produktivnost i inovativnost sigurno će nas dovesti do cilja, kao i do još boljih rezultata.

Znamo da su, u poslovnom okruženju u kome je samo promena stalna, ljudi postali glavni izvor kompetitivne prednosti. Zato ulažemo u znanje i stručni razvoj saradnika i zato smo među najboljima u svom području rada pa možemo da se suočimo sa izazovima koje pred pojedince ili pred celu kompaniju postavlja globalna konkurencija.

Mi smo, takođe, društveno odgovorno poduzeće, zalažemo se za uravnotežen razvoj, a posebnu pažnju poklanjamo zaštiti životne sredine.