Proizvodimo klinički ispitane lekove. Ispitivanje bioekvivalencije jedno je od ključnih tačaka na putu od prototipa, stvorenog na osnovu istraživanja i razvoja, do lekova koji se koriste u lečenju.

Merenjem koncentracije aktivnih supstanci u krvi, ova ispitivanja potvrđuju bioekvivalentnost Krkinih lekova sa referentnim lekovima, čime se dokazuje njihova uporediva efikasnost i bezbednost. Bioanalitičke metode koje se primenjuju u našim savremenim i automatizovanim bioanalitičkim laboratorijima mogu da otkriju i najniže koncentracije aktivnih supstanci u biološkim materijalima. Takođe, uvodimo i manje invazivne savremene tehnike mikrouzorkovanja.

Na osnovu ovih rezultata dobijamo dozvole za stavljanje naših lekova u promet.

Krka je jedna od malobrojnih generičkih farmaceutskih kompanija koja sprovodi kliničke studije nakon stavljanja lekova u promet. Ove studije pružaju važan uvid u celokupno lečenje – od postavljanja dijagnoze bolesti, izbora pravog leka i doziranja, do efikasnosti naših proizvoda.

Klinička ispitivanja

Dokazana bezbednost, kvalitet i efikasnost
150+
kliničkih studija
350.000+
pacijenata
27
zemalja

Kliničke studije koje podržava Krka značajno pomažu zdravstvenim radnicima da donesu ispravne i pouzdane odluke u svakodnevnoj nezi pacijenata i doprinose uspehu lečenja i napretku medicine.

Visoki etički standardi, važeće smernice i propisi predstavljaju osnovu kliničkih studija sprovedenih sa Krkinim lekovima. Ovo nam omogućava da zdravstvenim radnicima i regulatornim telima pružimo dodatne podatke o našim lekovima i da imamo bolji uvid u stvarnu kliničku praksu.

Istražite više

Multiparty banner 1

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Naši lekovi i proizvodi su dostupni širom sveta.

Više

TERAPIJSKE OBLASTI

Saznajte više o našim glavnim terapeutskim oblastima.

Više

NAUKA I TEHNOLOGIJA

Poverenje u Krkine lekove počinje u našim razvojnim laboratorijima i proizvodnim postrojenjima.

Više