Slideshow slide

KRKA U SRBIJI

Krka je na tržištu Srbije prisutna od svojih samih početaka.

Ispunjavamo svoju misiju ,,Živeti zdrav život“ tako što nudimo širok raspon visokokvalitetnih i cenovno pristupačnih lekova na recept, lekova i proizvoda bez recepta i veterinarskih lekova i proizvoda, koji doprinose boljem kvalitetu života.

Gotovo 100
zaposlenih
u Srbiji
70+
godina
postojanja
35+
miliona evra prodatih proizvoda i lekova
u 2023. godini

Krka je na tržištu Srbije prisutna od svojih samih početaka. Kroz sve te godine Krka je gradila i status u Srbiji kvalitetom, bezbednošću, kliničkim studijama, dokazanom efikasnošću svojih lekova i razvijanjem kvalitetnih i profesionalnih odnosa sa poslovnim partnerima.

Godine 2009. u Beogradu smo osnovali firmu KRKA–FARMA D.O.O. BEOGRAD, koja je imala 50 zaposlenih. Danas je u Krka Srbiji zaposleno 95 osoba. Od male kancelarije u Beogradskoj ulici, danas imamo firmu od 800 m2 u ulici Jurija Gagarina 26v.

Tokom 2023. godine smo renovirali naše kancelarije u Nišu, Novom Sadu i u Beogradu.

Osnovnu poslovnu delatnost Krke u Srbiji čini promocija i distribucija lekova koji se izdaju na recept, lekova i proizvoda koji se izdaju bez recepta i veterinarskih lekova i proizvoda.

Visok kvalitet i pouzdanost Krkinih lekova su dobro poznati lekarima, farmaceutima i pacijentima širom Srbije.

Jedan od osnovnih zadataka Krke u Srbiji je promocija kvalitetnih generičkih lekova, pri čemu se velika pažnja posvećuje edukaciji stručnih saradnika i stvaranju i unapređivanju kvalitetnih i profesionalnih odnosa sa klijentima.

Na svim područjima rada i poslovanja postavljamo visoke standarde i kada brinemo za zdravo radno okruženje i pri zapošljavanju i edukaciji zaposlenih, pri odgovornom stvaranju i održavanju partnerskih odnosa sa lokalnim zajednicama i grupacijama sa kojima sarađujemo.

Poštovanje i poverenje naših poslovnih partnera i kupaca, obavezuje nas na ostvarivanje novih razvojnih, proizvodnih i prodajnih uspeha jer mi zajedno ispunjavamo misiju ,,Živeti zdrav život“.

Lekovi koji se izdaju na recept čine više od 87% prodaje u Srbiji.

      Lekovi koji se izdaju na recept,87.0
Lekovi i proizvodi koji se izdaju bez recepta,9.0
Veterinarski lekovi i proizvodi,4.0
    

Lekovi koji se izdaju na recept čine više od 87% prodaje u Srbiji.

TERAPEUTSKE OBLASTI

TERAPEUTSKE OBLASTI


Poboljšavamo kvalitet života proizvodnjom lekova za lečenje bolesti kardiovaskularnog, respiratornog, gastrointestinalnog, centralnog nervnog i urinarnog sistema.

VIŠE
KVALITET

KVALITET


Naši lekovi, proizvodi i usluge su prepoznatljivi po visokim standardima kvaliteta kod pacijenata, lekara, farmaceuta i regulatornih tela.

VIŠE
POSTANITE DEO POSVEĆENOG TIMA

POSTANITE DEO POSVEĆENOG TIMA


Više od 100 zaposlenih je dobilo optimalne uslove za razvoj. Brzo prepoznajemo njihov potencijal, podstičemo kreativnost i cenimo posvećenost poslu.

Više

Istražite više

Multiparty banner 1

ODRŽIVOST

Pokazatelj našeg uspeha je pozitivan uticaj na okolinu i zajednicu.

Više

NAUKA I TEHNOLOGIJA

Poverenje u Krkine lekove počinje u našim razvojnim laboratorijima i proizvodnim postrojenjima.

Više

LEKOVI

Omogućavamo sigurno i efikasno lečenje visokokvalitetnim lekovima.

Više