Inovacija u obliku dvoslojnih tableta – manje tableta, ista efikasnost

Lečenje hroničnih bolesti često od pacijenata zahteva istovremeno uzimanje nekoliko tableta sa različitim aktivnim supstancama. Dvoslojne tablete su farmaceutski oblik kojem se daje prednost kada su aktivne supstance nekompatibilne zbog različitih hemijskih i/ili fizičkih svojstava. One omogućavaju fizičko razdvajanje sastojaka, a time i odgovarajuću stabilnost i kvalitet proizvoda. To znači da umesto dve ili više tableta pacijenti mogu da uzimaju samo jednu.

Uvođenjem fiksnih kombinacija nekoliko aktivnih supstanci u jednom farmaceutskom obliku olakšavamo lečenje pacijenata. Na taj način postižemo optimalan ishod terapije, koji nedvosmisleno poboljšava kvalitet života pacijenata. Osim toga, uticaj na životnu sredinu je manji jer se kombinovanjem nekoliko aktivnih supstanci u jednom leku smanjuje ambalažni otpad.

Lek koji kombinuje aktivne supstance telmisartan i hidrohlortiazid jedan je od Krkinih lekova u obliku dvoslojne tablete.

dvoslojne tablete

Dvoslojne tablete omogućavaju i kontrolisano oslobađanje jedne ili više aktivnih supstanci

Aktivna supstanca u prvom sloju oslobađa se odmah. Za razliku od nje, aktivna supstanca u drugom sloju oslobađa se tokom dužeg perioda ili odloženo. Tako se duže održava terapijska koncentracija leka u organizmu, što omogućava bolji efekat terapije. Kontrolisano oslobađanje znači da se lek može uzimati samo jednom dnevno, uz održavanje optimalne koncentracije tokom 24 sata.

Proizvodnja dvoslojnih tableta predstavlja jedinstven izazov. Aktivne supstance u oba sloja moraju da budu tačno dozirane. Takođe, važno je da ta dva sloja ne budu razdvojena – razlikuju se po sastavu, zbog čega se razlikuju i njihova fizička svojstva.

Slideshow slide 1

Dvoslojne tablete

0:20

Istražite više

Multiparty banner 1

SAVREMENA TEHNOLOGIJA

Naši lekovi se proizvode koristeći savremenu tehnologiju u fabrikama u Sloveniji i širom sveta.

Više

KVALITET

Posvećeni smo kvalitetu jer je važan deo svega što radimo.

Više

LEKOVI

Omogućavamo sigurno i efikasno lečenje visokokvalitetnim lekovima.

Više