Dobro došli u Krkin media centar, gde možete da pronađete sve najnovije vesti, saopštenja za medije, audio/video materijale, publikacije i da dobijete informacije o Krkinom vizuelnom identitetu.

Pouzdane informacije su osnova na kojoj se gradi dobra komunikacija i pravo na informisanost. Vodimo računa da izveštavanje bude redovno i razumljivo i da je javnosti uvek dostupno dovoljno kvalitetnih informacija o tome šta se dešava u kompaniji.

MULTIMEDIJALNI CENTAR

Kolekcija fotografija, video zapisa, publikacija i grafičkih materijala.

Slobodno nas kontaktirajte

Istražite više

Multiparty banner 1

O NAMA

Neprekidno jačamo svoj položaj jedne od vodećih generičkih farmaceutskih kompanija u svetu.

Više

DRUŠTVENA PITANJA

Podržavamo projekte povezane sa zdravljem i kvalitetom života.

Više

ZDRAVLJE JE VAŽNO

Naši stručni saveti su usmereni na promovisanje i podizanje svesti o važnosti zdravog načina života.

Više