Novosti

ARHIVA

Pronađite starije vesti iz Krke (na engleskom jeziku).

Slobodno nas kontaktirajte

Istražite više

Multiparty banner 1

DRUŠTVENE TEME

Podržavamo projekte povezane sa zdravljem i kvalitetom života.

Više

O NAMA

Neprekidno jačamo svoj položaj jedne od vodećih generičkih farmaceutskih kompanija na svetu.

VIŠE

LEKOVI

Omogućavamo bezbedno i efikasno lečenje visokokvalitetnim lekovima.

VIŠE