Održivi razvoj je među našim osnovnim načelima. Smatramo da smo uspešni ako naš uspeh pozitivno utiče na prirodnu i društvenu sredinu.

Prilikom sprovođenja delatnosti i projekata, osmišljenih tako da doprinose društvenoj sredini, podstiču mlade ljude i služe kao primer korporativnog upravljanja, imamo na umu svoj uticaj na buduće generacije.

Politika održivosti ili ESG politika

ESG politika je strateški dokument Krka grupe o održivom upravljanju po pitanjima životne sredine (E, od environment), društva (S, od society) i korporativnog upravljanja (G, od corporate governance). Ona propisuje osnovna načela i nastojanja koja ulažemo u oblikovanje održivog rada, kojima stremimo u poslovanju i odnosima sa različitim zainteresovanim stranama u čitavom lancu kreiranja vrednosti, a čije interese uzimamo u obzir prilikom donošenja poslovnih odluka.

Kombinovanje našeg poslovnog modela sa strategijom Krka grupe omogućava nam da efikasnije prepoznamo svoje uticaje, rizike i mogućnosti na polju održivosti i da njima strateški upravljamo.

SAŽETAK STRATEŠKIH ESG CILJEVA

na engleskom jeziku

ESG POLITIKA

na engleskom jeziku

Glavne teme održivosti

Naša primarna briga usmerena je na pacijente, kojima pružamo konstantno snabdevanje visokokvalitetnim, bezbednim, efikasnim i pristupačnim generičkim lekovima. Na potrebe naših akcionara i društvene sredine odgovaramo redovnim i proaktivnim dijalogom.

Uticaj Krka grupe najsnažnije se oseća u šest ključnih područja održivosti uključenih u ESG strategiju, koja oblikuju naš dugoročan strateški potencijal za postizanje poslovnih ciljeva.

KVALITET lekova I BEZBEDNOST PACIJENATA

 • Kvalitet, bezbednost i efikasnost lekova i aktivnih supstanci
 • Integrisan sistem upravljanja kvalitetom
 • Navođenje neželjenih dejstava, obeležavanje lekova i proizvoda i sprečavanje falsifikovanja
 • Dobrobit životinja

PRIVLAČENJE I ZADRŽAVANJE TALENATA

 • Regrutovanje, razvijanje i upravljanje talentima
 • Zdravlje, bezbednost i dobrobit zaposlenih
 • Različitost, inkluzija i učestvovanje zaposlenih

DOBRE PRAKSE RUKOVOĐENJA I UPRAVLJANJA

 • Zakonodavna i regulatorna usklađenost
 • Kontinuitet lanca snabdevanja i poslovanja
 • Otporan i fleksibilan vertikalno integrisan poslovni model
 • Uspešne poslovne operacije i finansijska snaga
 • Zaštita informacija
 • Diverzitet, samostalnost i kompetencije u upravljanju
 • Sistem nagrađivanja koji u obzir uzima održive rezultate
 • Doprinos razvoju lokalne zajednice

Pristupačna zdravstvena zaštita

 • Kontinuirano snabdevanje lekovima
 • Efikasni postupci registracije
 • Istraživanje i razvoj uz kulturu inovacija
 • Ponuda lekova prilagođena pacijentima
 • Lekovi i proizvodi pristupačnih cena
 • Podrška za zdravstvene radnike
 • Inicijative za podizanje svesti o zdravom načinu života i identifikaciji široko rasprostranjenih bolesti

PLANETA I KLIMATSKE PROMENE

 • Upravljanje opasnim materijalima
 • Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
 • Efikasno korišćenje energije i prirodnih resursa
 • Zbrinjavanje otpada
 • Kontrola emisija ugljen-dioksida

Usklađenost sa propisima i integritet

 • Etična klinička ispitivanja, razvoj i istraživanje
 • Antikorupcijske mere
 • Ljudska prava
 • Poštene marketinške i prodajne prakse
 • Transparentno i pristupačno izveštavanje
 • Poreska politika i transparentnost

PROCES PROCENE MATERIJALNOSTI

Gradimo poverenje svih zainteresovanih strana tako što ih uključujemo, razumemo njihova stanovišta i odgovaramo na njihova očekivanja, ali i delujemo na osnovu informacija koje dobijamo iz njihovih reakcija i inicijativa. Takve informacije uzimamo u obzir prilikom određivanja svojih strateških smerova i svakodnevnih poslovnih operacija, koje imaju za cilj kreiranje trajne vrednosti za sve naše akcionare i društvo.

Krkina misija je da omogući ljudima da vode zdrav i kvalitetan život. To možemo da postignemo samo ako imamo uravnotežen i održiv razvoj i ako čuvamo prirodnu sredinu za sadašnje i buduće generacije. U ispunjavanju svoje misije fokusiramo se na ključne ESG teme – kvalitet lekova i proizvoda, bezbednost pacijenata i pristupačnu zdravstvenu zaštitu. Naši procesi upravljanja i poslovne odluke zasnivaju se na našoj misiji, viziji i vrednostima, koje nam omogućavaju da sprovodimo svoju poslovnu strategiju, ostvarujemo dugoročne strateške ciljeve i kreiramo vrednost za uključene akcionare.

NAČELO DVOSTRUKE MATERIJALNOSTI KRKA GRUPE

na engleskom jeziku

GLAVNI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA IZ PERSPEKTIVE KRKA GRUPE

Nastojimo da ispunimo ciljeve održivosti Ujedinjenih nacija i da povećamo pozitivan uticaj Krka grupe na okolinu i uključene strane. Delujemo u skladu sa ciljevima Agende za održivi razvoj 2030. Naša glavna delatnost značajno doprinosi cilju pod brojem tri – „Zdravlje i dobrobit“. Preventivnim merama i lečenjem želimo da smanjimo slučajeve preranih smrti zbog zaraznih bolesti, kao i da promovišemo mentalno zdravlje i dobrobit.

globalni-ciljevi
ŽIVOTNA SREDINA

ŽIVOTNA SREDINA


Fokusirani smo na kontinuirano smanjivanje svog uticaja na životnu sredinu i efikasno upravljanje prirodnim resursima i energijom. Na taj način obezbeđujemo zdravo životno okruženje za svoje zaposlene, šire društvo i buduće generacije.

Više
DRUŠTVO

DRUŠTVO


Pacijentima pružamo visokokvalitetne, efikasne i pristupačne lekove. Stalo nam je do razvijanja i upravljanja talentima, kao i do zdravlja, bezbednosti i dobrobiti naših zaposlenih. Neprestano ulažemo u razvoj i gradimo kulturu inovacija. Podstičemo mlade istraživače, podržavamo brojne klubove, društva i institucije i doprinosimo razvoju lokalnih zajednica.

Više
UPRAVLJANJE

UPRAVLJANJE


Predano razvijamo dobre upravljačke i poslovne prakse i poštujemo načela usklađenosti, integriteta i transparentnosti.

VIŠE

Istražite više

Multiparty banner 1

ZAPOSLENJE

Spremni ste za kreativnu karijeru?

VIŠE

NAUKA I TEHNOLOGIJA

Poverenje u Krkine lekove počinje u našim razvojnim laboratorijima i proizvodnim postrojenjima.

VIŠE

LEKOVI

Omogućavamo sigurno i efikasno lečenje visokokvalitetnim lekovima.

VIŠE