Pravna obaveštenja

Ovaj internet sajt je u vlasništvu i obezbeđuje ga:

KRKA – FARMA D.O.O., Beograd
Jurija Gagarina 26/v/II
11070 Beograd
Srbija

Sadašnje internet strane su dizajnirane da pruže opšte informacije o Krki, njenim proizvodima i uslugama.

Uslovi korišćenja

Ako otvorite ili pretražujete bilo koju stranu Krkinog internet sajta, Vi prihvatate sva ograničenja i uslove navedene u nastavku. Mi Vam savetujemo da povremeno posetite naš internet sajt i pročitate Uslove korišćenja i politiku privatnosti koji su na snazi jer su oni pravno obavezujući.

Krka upravlja, nadgleda i ažurira Krkin internet sajt u Beogradu, Srbiji.

Informacije i podaci koji su dostupni na Krkinim internet stranicama su samo informativnog karaktera i ne pružaju osnove za pravno obavezujuće odnose niti uspostavljanje bilo kojih takvih odnosa, osim ako izričito nije navedeno drugačije (npr. objavljivanje zvaničnih ponuda, promotivni materijali itd.)

Informacije o Krki, njenim proizvodima, uslugama i obezbeđenjima predstavljene na internet stranama Krke neće se tumačiti kao ponuda proizvoda, usluga ili obezbeđenja. Informacije o proizvodima i/ili aktivnim supstancama koje su predstavljene na Krkinim internet stranama su samo opšte informacije o Krkinom celokupnom proizvodnom programu. Molimo da imate u vidu da ove informacije ne mogu da se smatraju ponudom, osim ako nije izričito drugačije navedeno.

Obeležje proizvoda i/ili aktivne supstance na Krkinim internet stranama neće značiti da je Krka ustvari plasirala naznačeni proizvod i/ili aktivnu supstancu na tržište, ili da ga je ponudila u zemlji od interesovanja za posetioca internet sajta, ili u zemlji gde je posetilac internet sajta posetio stranu. Molimo da proverite sa Krkom, njenim filijalama ili predstavništvima u inostranstvu da li Krka zaista trguje i nudi na prodaju u Vašoj zemlji proizvod ili aktivnu supstancu za koju ste zainteresovani.

Odricanje odgovornosti

Da bi obezbedila precizne informacije i aktuelne podatke na njenim stranama, Krka je dizajnirala svoje internet stranice uz pažljivu analizu i namerava i dalje tako da nastavi. Krka, ipak, ne preuzima bilo kakvu odgovornost za preciznost ili kompletnost informacija. Krka takođe zadržava pravo da promeni u bilo kom trenutku i na bilo koji način sadržaj trenutnih internet strana bez obzira na razlog i bez prethodnog obaveštenja. Korisnici strana upotrebaljavaju objavljene podatke isključivo na svoj sopstveni rizik. Krka i bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je sarađivalo u dizajniranju i stvaranju trenutnih internet strana eksplicitno se odriče bilo koje odgovornosti i obaveze za bilo koje štete koje mogu da nastanu ili budu povezane sa pristupom, upotrebom ili nemogućnošću korišćenja informacija sa aktuelnih internet strana  i/ili za bilo koje greške ili nedostatke njihovih sadržaja.

Informacije koje su dostupne na Krkinom internet sajtu ni na koji način nisu usmerene da daju stručan medicinski savet ili uputstva za lečenje bilo koje bolesti Krkinim proizvodima. Molimo da konsultujete doktora ili farmaceuta pre korišćenja bilo kog Krkinog proizvoda.

Može da se dogodi da bilo koji korisnik Krkinih internet strana odgovori postavljanjem različitih formi informacija. Krka se odriče svake odgovornosti u ovom smislu. Molimo da imate u vidu da takve informacije nisu poverljive i ne spadaju pod zaštitu autorskih prava. Krka zadržava pravo da koristi bilo koje takve informacije slobodno, širi i otkriva ih bilo kojim drugim licima bez ograničenja, kao i da ih koristi bez navođenja izvora. Krka zadržava pravo da takođe koristi (ali ne isključivo) ideje, koncepte, znanje, iskustvo i tehnike koje su predmet bilo kojih takvih informacija ili koje informacija može da obuhvata.

Veze na druge internet sajtove

Sadašnje internet stranice takođe sadže informacije od trećih lica i veze na internet sajtove trećih lica. Ako procenimo da je ovo odgovarajuće, možemo adekvatno da ih obeležimo. Krka nije upoznata sa sadržajem internet strana trećih lica i prema tome neće preuzimati bilo kakvu odgovornost za njihove informacije.

Prava intelektualne svojine

Sve informacije i slike predstavljene na Krkinim internet stranama su u okviru legalno dozvoljenih okvira, podležu zaštiti autorskih prava i drugim pravima intelektualne svojine. Dokumenti koji se objavljuju na sadašnjim internet stranama mogu da se reprodukuju samo za nekomercijalne i lične svrhe i sve gore navedene objave u vezi sa zaštitom autorskog prava ili drugog prava intelektualne svojine moraju da se poštuju. Informacije koje se nalaze na aktuelnim internet stranama ne smeju da se kopiraju, prikazuju, preuzimaju, menjaju, reprodukuju ili na bilo koji drugi način distribuiraju u komercijalne svrhe bez izražavanja pismene saglasnosti Krke. Nazivi brendova i robne marke koji se pojavljuju na ovim stranama su registrovane robne marke Krke, ili Krka ima pravo da ih koristi.

Politika privatnosti

Usklađenost sa primenljivim zakonodavstvom

U skladu sa primenljivim zakonodavstvom

o zaštiti ličnih podataka, Krka štiti informacije koje dobije od internet korisnika i njihove lične podakte sa posebnom pažnjom. Molimo da pročitate više u nastavku o našem prikupljanju, čuvanju, korišćenju i širenju ličnih podataka.

Koju vrstu ličnih podataka mi prikupljamo na našem internet sajtu?

Vi možete da koristite naš internet sajt bez unošenja svojih ličnih podataka. Od Vas će biti traženo da unesete svoje lične podatke samo ako poručite bilo koji od naših proizvoda ili usluga.

Prikupljamo lične podatke samo kada ih nama pošaljete bilo prijavom na naš bilten, pristupanjem sadržaju na našem internet sajtu ili učestvovanjem u našim takmičenjima. Mi takođe sakupljamo Vaše lične podatke kada popunite naš Izveštaj o neželjenim događajima, naručite naše proizvode ili usluge putem e-maila ili nam pošaljete pitanje o Vašoj narudžbi ili u sličnim situacijama kada odlučite da pošaljete Vaše lične podatke nama. 

Uz lične podatke koje nam pošaljete, mi takođe prikupljamo informacije o kolačićima. Takve informacije mogu da uključuju internet sajtove sa kojih ste posetili naš internet sajt. Mi odmah anonimizujemo poslednje tri cifre Vaše IP adrese, čime efikasno sprečavamo Vašu identifikaciju zasnovanu na ovoj informaciji. Mi bismo mogli da koristimo ove informacije da Vas identifikujemo, ali mi ovo ne radimo.

U koje svrhe mi obrađujemo podatke koje pošaljete preko našeg internet sajta?

Podaci koje nam šaljete, ili koje mi prikupimo sa kolačićima, mogu da se obrađuju za sledeće namene:

Statističke svrhe i za identifikaciju demografije i interesovanja korisnika internet sajta, ali samo tako da ne možete da budete identifikovani; dijagnostikovanje problema sa našim serverom i administriranje našeg internet sajta; dostavljanje proizvoda i usluga koje ste poručili preko našeg internet sajta; ili za druge namene koje ste tražili ili na koje ste pristali, osim ako zakon ne nalaže drugačije.

Da li mi prenosimo Vaše lične podatke drugim kompanijama?

Samo kompanije koje su zadužene za Krkin internet sajt imaju pristup Vašim ličnim podacima. Krka je zaključila ugovor o obradi ličnih podataka sa ovom kompanijom i mi garantujemo da je on usklađen sa svim pravilima o zaštiti ličnih podataka.

Gde čuvamo lične podatike koje Vi podnesete preko našeg internet sajta?

Vaši lični podaci se čuvaju na našim serverima kojima sami upravljamo. Naši poslovni partneri, koji u nekim slučajevima čuvaju lične podatke za nas, obezbeđuju nivo zaštite koji je najmanje jednak onom koji mi imamo u Krki. Vaši lični podaci neće u bilo kom obliku da se prenose trećim licima, izuzev kompaniji koja je zadužena za Krkin internet sajt, ili ako to nalože pravosudni organi.

Stručna javnost

Neki delovi ovog internet sajta mogu da sadrže informacije kojima, u skladu sa primenljivim zakonodavstvom,  mogu da pristupaju doktori, farmaceuti i veterinari. Stoga moramo da prikupljamo detalje o kontaktima i neke lične podatke tih doktora, farmaceuta i veterinara koji žele pristup stručnim informacijama o medicinskim proizvodima. U ovom slučaju, lični podaci se koriste kao garancija da je sadržaj našeg internet sajta dostupan u skladu sa zakonodavstvom o medicinskim proizvodima. Preciznost ovih podataka je isključiva odgovornost subjekata podataka. Detalji o kontaktu se koriste za kontaktiranje subjekata kako god i kada je to potrebno. Mi ne koristimo lične podatke i detalje za kontakt u bilo koje druge svrhe, niti ih prenosimo trećim licima.

Deca

Krkin internet sajt je generalno namenjen odraslima. Ako u bilo kom momentu Krka pripremi neki sadržaj internet sajta za decu i nudi svoje proizvode ili usluge njima, to će se činiti u skladu sa primenljivim zakonodavstvom i dobiće se odgovarajući pristanak roditelja ili pristanak nosioca starateljske odgovornosti.

Kolačići

Kolačić je mali dokument koji se čuva u Vašem kompjuteru kada prvi put posetite internet sajt. Internet sajt koji izdaje kolačić prepoznaje kada Vi ponovo posetite taj sajt. Svrha ove tehnologije je da se poboljša naš internet sajt i Vaše korisničko iskustvo.

Neki od kolačića koje koristimo su kolačići sesije (isteknu kada se pretraživač zatvori), a neki su trajni kolačići (ostaju na Vašem uređaju tokom određenog perioda nakon što napustite internet sajt). Kolačići sesija se koriste za brojanje posetilaca na našem internet sajtu i stalni kolačići se koriste za čuvanje detalja za kontakt za naredne posete našim internet sajtovima (oni pamte Vaše detalje za prjavu). Mi takođe koristimo kolačiće trećih lica koji nastanu sa drugih internet sajtova: ovo su YouTube kolačići (oni omogućavaju puštanje određenog video sadržaja na našem internet sajtu), kolačići za reklamiranje i kolačići za Google analitiku, koje koristimo da ustanovimo koliko dugo Vaša poseta traje. Na osnovu toga možemo da uređujemo sadržaj na našem internet sajtu i da ga prilagođavamo potrebama naših posetilaca.

Mi obrađujemo podatke prikupljene putem kolačića samo u statističke svrhe i za identifikovanje demografije i interesovanja korisnika internet sajta (ali samo upotrebom metoda koje sprečavaju Vašu identifikaciju), za dijagostikovanje problema sa našim serverom, administriranje našeg internet sajta i obaveštavanje o našim proizvodima.

Najviše pretraživača interneta automatski dozvoljava kolačiće. Možete da odbijete korišćenje kolačića u bilo kom trenutku. Ako poželite da odbijete upotrebu kolačića na Vašem uređaju, možete da menjate svoja podešavanja interneta. Za više informacija o Google analitici, pogledajte https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Promene u Politici privatnosti objavljenoj na Krkinom internet sajtu

Krka zadržava pravo da menja svoju Politiku privatnosti objavljenu na svom internet sajtu. Mi Vam preporučujemo da se vratite na naš internet sajt  i redovno ga pregledate. U slučaju značajnih promena u našoj Politici privatnosti, obaveštenje o takvoj promeni će biti postavljeno na našem internet sajtu.

Bezbednost

Krka koristi tehničke i organizacione mere bezbednosti da zaštiti Vaše podatke od manipulacije, gubitka, uništenja  ili pristupa od strane neovlašćenih lica. Mi smo svesni važnosti bezbednosti – ona je podrazumevano integrisana u sve naše sisteme i radne procese uključujući sisteme za dokumentovanje ličnih podataka. Naš rad sa sistemima za dokumentovanje uključuje najnovija tehnološka rešenja i pristupe koji obezbeđuju najvišu moguću zaštitu za čuvanje i obradu ličnih podataka (šifrovanje, politiku pristupanja podacima, zapise pristupa podacima itd.) Naša infrastruktura obezbeđuje kontinuiranu zaštitu podataka od svih pretnji, uključujući viruse i druge tipove zlonamernog delovanja. Mi koristimo sisteme i procedure  za otkrivanje pretnji koje nam pomažu da bolje štitimo naše usluge i obezbedimo visok nivo sigurnosti.

Kontakti

Ako imate bilo kakve probleme ili pitanja, molimo da nas kontaktirate na info.rs@krka.biz.

Stalan razvoj interneta zahteva povremena prilagođavanja naše izjave o privatnosti. Mi zadržavamo pravo da pravimo promene kada je to neophodno.

Poslednji put ažurirano u aprilu 2018.

© Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto