Distribucija proizvoda

ZT12SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-distribucija-izdelkov-c1530x830-M10

Pridržavamo se dobrih praksi distribucije aktivnih supstanci i gotovih lekova. Imamo sopstvenu marketinško-prodajnu mrežu, velike kapacitete skladištenja i efikasan sistem logistike. Naši lekovi i proizvodi su dostupni korisnicima širom sveta, od Lisabona do Vladivostoka i od Severnog rta do Rta dobre nade. Vodimo računa da naši lekovi budu uvek dostupni na policama apoteka.

70+
zemalja
širom sveta snabdevamo svojim lekovima
11,000
pošiljki
godišnje,u skladu sa smernicama za zaštitu životne sredine