Tehnologija osmotske pumpe za pouzdanije oslobađanje aktivne supstance

Krkin lek za lečenje shizofrenije, čija je aktivna supstanca paliperidon, koristi tehnologiju osmotske pumpe. Ona obezbeđuje ponovljivo i precizno unapred definisano oslobađanje aktivne supstance, tako da lek može da se uzima samo jednom dnevno. Ovaj inovativni farmaceutski oblik omogućava malu fluktuaciju u koncentraciji aktivne supstance u organizmu, čime se značajno poboljšava ishod lečenja.

Osmoza je prirodni fenomen

Osmotska pumpa koristi prirodni proces poznat kao osmoza, koji je bitan za funkcionisanje ćelija u organizmu. Reč osmoza potiče od grčke reči za pritisak, a označava usmeren prolaz rastvarača kroz polupropusnu membranu. Ta membrana propušta rastvarač, ali ne i supstance koje su u njemu rastvorene. Rastvarač prolazi kroz membranu iz oblasti niže koncentracije u oblast više koncentracije.

Osmoza deluje i u tableti

Osmotski aktivna pomoćna supstanca, npr. natrijum-hlorid, pokreće osmozu, koja izaziva ulazak vode u tabletu. Time se aktiviraju druge pomoćne supstance u tableti, koja bubri nakon kontakta sa vodom. Pritisak u tableti raste i istiskuje aktivnu supstancu u okolinu.

Osmoza

Tableta sa osmotski kontrolisanim oslobađanjem ima mnogo složeniji sastav nego konvencionalna tableta. Jezgro ima dva sloja i okruženo je oblogom sa polupropusnom membranom. Dva otvora na vrhu tablete, kroz koje se aktivna supstanca oslobađa zbog povećanog pritiska, ključna su za ovu aktivnost.

INOVATIVNI FARMACEUTSKI OBLIK

Omogućava da se lek uzima samo jednom dnevno.

Nakon komprimovanja jezgra, tableta se oblaže polupropusnom membranom i buši laserom, koji oblikuje otvore prečnika manjeg od 1 mm. Time se obezbeđuje precizno i ponovljivo oslobađanje aktivne supstance.

Slideshow slide 1

Tablete sa osmotski kontrolisanim oslobađanjem

0:19

Istražite više

Multiparty banner 1

SAVREMENA TEHNOLOGIJA

Naši lekovi se proizvode koristeći savremenu tehnologiju u fabrikama u Sloveniji i širom sveta.

Više

KVALITET

Posvećeni smo kvalitetu jer je važan deo svega što radimo.

Više

LEKOVI

Omogućavamo bezbedno i efikasno lečenje visokokvalitetnim lekovima.

Više