Krka je postala sinonim kvaliteta jer to je temelj na kom razvijamo i proizvodimo naše lekove i proizvode. Kvalitet je strateški važan i daje nam prednost nad konkurencijom.

Kvalitet je ugrađen u svaki aspekt naših lekova i proizvoda tokom njihovog životnog ciklusa

Vrhunski kvalitet leka i proizvoda je glavni prioritet svih Krkinih zaposlenih. Pažljivo pratimo lekove i proizvode tokom čitavog životnog ciklusa – od njihovog razvoja do stavljanja u promet, kao i tokom njihovog roka upotrebe.

Analize su bitan deo obezbeđivanja kvaliteta. Sprovodimo ih u najnaprednijim laboratorijama. Proveravamo sve sirovine i gotove lekove, i one proizvedene u Krki i one koje nam dobavljaju partneri. Stalno optimizujemo radne procese i povećavamo laboratorijske kapacitete kako bismo obezbedili blagovremenu isporuku lekova i proizvoda na tržišta.

Pažljiv odabir sirovina

Sistem kvaliteta primenjuje se već prilikom inspekcije sirovina koje se upotrebljavaju u proizvodnji gotovih lekova (aktivnih supstanci, pomoćnih supstanci, materijala za pakovanje). Kontrolišemo dobavljače i procenjujemo rizike. Ispitujemo sirovine u laboratorijama za kontrolu, a odgovorne osobe proveravaju njihov kvalitet i odobravaju upotrebu u proizvodnji.

Proizvodnja pod mikroskopom

Proizvodnja aktivnih supstanci i gotovih lekova odvija se u skladu sa propisanim postupcima kojih se strogo pridržavamo. Svi naši proizvodni kapaciteti i oprema imaju odgovarajuće kvalifikacije, a naše osoblje visoke kompetencije. Pažljivo nadgledamo proizvodnju svake serije lekova i pregledamo svu relevantnu dokumentaciju u vezi sa proizvodnjom i analizom. Na osnovu toga možemo da potvrdimo da su naši lekovi proizvedeni u skladu sa  propisanim postupcima i smernicama o dobroj praksi i da ispunjavaju zahteve dozvole za stavljanje u promet.

Ispitivanje pre stavljanja leka u promet

Sve proizvedene serije lekova ispituju se u skladu sa standardima dobre proizvođačke prakse i zahtevima registracije. Ispituju ih kvalifikovane osobe za puštanje pojedinačnih serija u promet. Prilikom ispitivanja uzimaju se u obzir zakoni zemalja u kojima se lekovi stavljaju u promet. Kada se potvrdi kvalitet leka, inventar se pušta iz skladišta i lekovi se pripremaju za transport veletrgovcima ili klijentima.

Od povratnih informacija do poboljšanja

Pratimo povratne informacije sa tržišta i bezbednost naših lekova u svakodnevnoj upotrebi i potvrđujemo njihov kvalitet tokom čitavog roka upotrebe. Pacijenti su nam uvek na prvom mestu, od analize njihovih potreba tokom razvoja leka do praćenja njihovih iskustava kada počnu da ih koriste. Na taj način zadržavamo njihovo poverenje i ostajemo jedan od vodećih generičkih proizvođača na svetu. Briga o bezbednosti i kvalitetu leka nikada ne prestaje.

Istražite više

Multiparty banner 1

SAVREMENA TEHNOLOGIJA

Naši lekovi se proizvode koristeći savremenu tehnologiju u fabrikama u Sloveniji i širom sveta.

Više

LEKOVI

Omogućavamo bezbedno i efikasno lečenje visokokvalitetnim lekovima.

Više

ODRŽIVOST

Pokazatelj našeg uspeha je pozitivan uticaj na okolinu i zajednicu.

Više