Petogodišnja strategija razvoja Krka grupe služi kao nacrt za ostvarenje poslovnih prilika kojima težimo. Postizanje strateških ciljeva merimo na tri nivoa: na nivou Krka grupe, na nivou grupe lekova, proizvoda, usluga i na nivou poslovnih delatnosti.

Strategiju razvoja Krka grupe za period 2024–2028. predložio je upravni odbor, a odobrio nadzorni odbor u novembru 2023. godine. Ona obuhvata sve oblasti rada u čitavoj Krka grupi, sa fokusom na osnovne farmaceutske i hemijske delatnosti. Strategija se ažurira na dve godine.

IDEMO NAPRED SA JASNOM STRATEGIJOM, NOVIM LEKOVIMA, PROIZVODIMA I NOVIM TRŽIŠTIMA

Krkin vertikalno integrisan poslovni model – koji se pokazao kao veoma otporan i agilan u kompleksnim situacijama na tržištu – ostaje u središtu naše strategije. Naša misija je da razvijamo i proizvodimo napredne generičke lekove koji se svakoga dana koriste za lečenje 100 miliona ljudi u više od 70 zemalja širom sveta. Uz fokus na male molekule, neprestano širimo svoju ponudu proizvoda inovativnim kombinacijama fiksnih doza i ulazimo u nove terapijske oblasti. Nameravamo da ostvarimo rast prodaje i postojećih i novih lekova. Svi procesi Krka grupe su osmišljeni da obezbede dugoročnu isplativost koja je neophodna za dalji razvoj kompanije. Planiramo da izdvojimo 10% prihoda za istraživanje i razvoj.

Takođe, u sledećih pet godina nameravamo da se fokusiramo na digitalizaciju sa ciljem automatizacije naručivanja i optimizacije procesa, jačanje saradnje unutar kompanije i čitavog lanca snabdevanja – od razvoja, proizvodnje, upravljanja kvalitetom i marketinga do prodaje i pratećih funkcija – kao i da obezbedimo relevantne podatke i informacije za donošenje poslovnih odluka.

Nameravamo da unapredimo kulturu održivosti Krka grupe, da integrišemo aspekte održivosti u korporativno upravljanje i poslovne odluke i da zadržimo odgovornost po pitanjima ekonomije, društva i prirode u svim sredinama u kojima radimo. Trudimo se da unapredimo Krkinu kulturu održivosti transparentnim objavljivanjem podataka u skladu sa standardima Globalne inicijative za izveštavanje. U 2023. godini smo dobili i ESG ocenu.

STRATEGIJA RAZVOJA JE ZASNOVANA NA MISIJI, VIZIJI I VREDNOSTIMA KRKA GRUPE.

Svi procesi Krka grupe su osmišljeni da obezbede dugoročnu isplativost koja je neophodna za dalji razvoj kompanije.

Ključne strateške smernice

do 2028. godine

Tržišta

Planiramo da ojačamo svoj položaj jedne od pet vodećih generičkih farmaceutskih kompanija na svim tradicionalnim tržištima – Slovenije, istočne, srednje i jugozapadne Evrope. To uključuje i jačanje naših prodajnih i tržišnih udela, pre svega u terapijskim grupama i molekulama sa već jakom prisutnošću Krke (lekovi za lečenje kardiovaskularnih bolesti, centralnog nervnog sistema, gastrointestinalnih poremećaja i za ublažavanje bolova) kao i u oblastima sa visokim potencijalom rasta (dijabetes). Nameravamo da ojačamo svoj položaj među prvih deset generičkih farmaceutskih kompanija na svim zapadnoevropskim tržištima.

Zahvaljujući širokom asortimanu lekova i velikoj marketinško-prodajnoj mreži, na našim tradicionalnim tržištima smo poznati po lekovima i proizvodima visokog kvaliteta, a brend naše kompanije važi za sigurnog i stabilnog dobavljača lekova. Zbog uspešnog delovanja naše marketinško-prodajne mreže, na glavnim tržištima postižemo čak i veći rast nego samo tržište.

Smatramo se domaćim proizvođačem na četiri glavna tržišta na kojima Krka ima svoje proizvodne pogone. To nam daje važnu konkurentsku prednost, naročito u Ruskoj Federaciji, gde povećavamo svoje proizvodne kapacitete.

Na prekomorskim tržištima planiramo da svoje lekove stavljamo u promet pod sopstvenim zaštićenim imenima, uz korišćenje mreže partnerstva izgrađene sa nezavisnim stranama i putem sopstvenih kompanija. U Kini nameravamo i dalje da sprovodimo aktivnosti registracije lekova i proizvoda, prodajne aktivnosti i dobijanje tendera, tako što ćemo biti prisutni na tržištu.

Lekovi i proizvodi

Planiramo da novi i vertikalno integrisani lekovi i proizvodi imaju najveći mogući udeo u ukupnoj prodaji, pored postojećeg asortimana lekova i proizvoda koji se naziva i „zlatni standard“.

Kao inovativna generička kompanija, želimo da uđemo u nove terapeutske grupe i specijalizovane oblasti i da razvijamo kompleksne lekove, uključujući i biološke lekove.

Planiramo da ojačamo položaj lekova u našim glavnim terapijskim grupama: lekovi za lečenje kardiovaskularnih bolesti, bolesti centralnog nervnog sistema, gastrointestinalnih poremećaja i lekovi za ublažavanje bola.

Nameravamo da uvedemo nove antiagregacione, antikoagulacione i onkološke lekove.

Planiramo da dobijemo dozvole za stavljanje u promet naših lekova za ublažavanje bola na svim ključnim tržištima.

Planiramo da dodamo parenteralne farmaceutske oblike grupi lekova za terapiju dijabetesa i tako uvedemo napredne tehnologije kompleksnih peptidnih molekula.

Nameravamo da povećamo ponudu lekova koji se izdaju bez recepta, na koje ne utiču sezonske promene, i da povećamo broj lekova koji se izdaju na recept. Kada je u pitanju zdravlje životinja, fokusiraćemo se na lekove za kućne ljubimce, koji imaju najveću perspektivu.

Ključni strateški ciljevi do 2028. godine

Ključni strateški ciljevi kompanije Krka su zasnovani na petogodišnjoj strategiji razvoja.

Istražite više

Multiparty banner 1

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Finansijski izveštaji su najbolji način da saznate priču o uspehu kompanije Krka.

VIŠE

EKOLOŠKA POLITIKA

Zaštita životne sredine je jedna on naših osnovih vrednosti.

VIŠE

NAUKA I TEHNOLOGIJA

Poverenje u Krkine lekove počinje u našim razvojnim laboratorijima i proizvodnim postrojenjima.

VIŠE