Obezbeđivanje ulaznih sirovina

ZT09SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-vhodne-surovine-c1530x830-M10

Osim aktivnih supstanci, proizvodnja lekova zahteva i pomoćne supstance, materijale za pakovanje i druge sirovine.

Uspostavili smo sistem odobrenih dobavljača kako bismo obezbedili blagovremenu nabavku kvalitetnih sirovina.

Naša logistička mreža uključuje drumski, vazdušni, pomorski i železnički transport. Tako možemo da obezbedimo neprekidnu raspoloživost sirovina koje upotrebljavamo u proizvodnji i blagovremenu distribuciju lekova na naša ciljna tržišta.

600
poslovnih partnera
iz 48 zemalja uključeno je u naš lanac snadbevanja