Registrovanje lekova

ZT11SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-potrditev-koncnega-izdelka-c1530x830-M10

Lekovi moraju da dobiju dozvolu za stavljanje u promet pre nego što se pojave na tržištu. Evropska komisija daje dozvolu za stavljanje leka u promet nakon pozitivnog mišljenja Evropske agencije za lekove (EMA) ili nacionalne agencije za lekove. Dozvola za stavljanje leka u promet daje se kada dokumentacija za registraciju leka nedvosmisleno dokazuje da je lek visokokvalitetan, bezbedan i efikasan.

Rezultati prekliničkih i kliničkih ispitivanja predstavljaju najvažniji deo dokumentacije za registraciju. Ispitivanja se sprovode u skladu sa najnovijim stručnim i regulatornim smernicama. Uspešno završena ispitivanja omogućavaju konačno odobrenje bezbednosti i efikasnosti leka. Ona su ključna za uspešan završetak postupka dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet i njegovo plasiranje na tržište.

Garantujemo da su naši lekovi visokog kvaliteta i da su u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima, smernicama i zahtevima tokom čitavog životnog ciklusa. Sve promene koje uvedemo uvek ispituju i odobravaju relevantna regulatorna tela.

100+
lekova
sa pozitivnim mišljenjem EMA-e prema složenom evropskom centralizovanom postupku
1000+
novih dozvola za stavljanje leka u promet
godišnje i više od 20.000 dobijenih dozvola za stavljanje leka u promet širom sveta