Razvoj i proizvodnja aktivnih supstanci

Razvoj in proizvodnja zdravilnih učinkovin

Posebnu pažnju posvećujemo aktivnim supstancama koje koristimo u izradi svojih lekova. Velikim delom sami razvijamo i proizvodimo aktivne supstance. Taj proces uključuje razvijanje postupaka sinteze, optimizaciju tehnoloških postupaka i prenos u uslove proizvodnje. Najvažniji su nam kontrola nad procesima proizvodnje, bezbednost i kvalitet naših aktivnih supstanci. Na taj način smanjujemo zavisnost od spoljnih dobavljača.

Sinteza naših aktivnih supstanci odvija se u nekoliko izuzetno kompleksnih reakcionih faza. Svaka faza je pod strogom kontrolom. Aktivna supstanca se oblikuje u optimalnim reakcionim uslovima, pomoću hemijske transformacije dve ili više supstanci (hemijskih jedinjenja, intermedijera). Koristimo inovativna rešenja za prevazilaženje patentnih ograničenja.

Sopstvenim postupcima sinteze i tehnologijama za prečišćavanje obezbeđujemo izuzetno visok nivo čistoće naših aktivnih supstanci. Pomoću najosetljivijih analitičkih tehnologija obezbeđujemo odsustvo kritičnih nečistoća i usaglašenost sa najvišim standardima kvaliteta.

Aktivne supstance proizvedene

našim postupcima su visokokvalitetne, bezbedne i efikasne. To možemo da garantujemo na osnovu podataka dobijenih tokom razvoja hemijske sinteze i nekoliko kontrola u procesu pripreme.

Ispitujemo uticaj pojedinačnih faktora na hemijske reakcije putem različitih analitičkih tehnika. One imaju ključnu ulogu u razvoju hemijske sinteze i prenosu procesa u veće razmere. Na osnovu tih podataka određujemo kontrole procesa hemijske sinteze tokom proizvodnje.

Krkine aktivne supstance (valsartan, perindopril, losartan, atorvastatin, esomeprazol, pantoprazol i klopidogrel) se nalaze u našim vodećim gotovim lekovima.

Istražite više

Multiparty banner 1

LEKOVI

Omogućavamo sigurno i efikasno lečenje visokokvalitetnim lekovima.

Više

O NAMA

Neprekidno ojačavamo svoj položaj jedne od vodećih generičkih farmaceutskih kompanija na svetu.

Više

ZAPOSLENJE

Ujedinjeni, negujemo okolinu zasnovanu na međusobnom poverenju, poštovanju, saradnji, neprekidnom učenju i odgovornom stavu prema poslu koji obavljamo.

Više