Proizvodnja gotovih lekova

Proizvodimo kvalitetne lekove u skladu sa potrebama tržišta. Da bismo ispunili taj cilj, brzo reagujemo na promenjive zahteve tržišta i stalno poboljšavamo procese proizvodnje u svim filijalama Krka grupe i drugim ugovornim lokacijama za proizvodnju.

Uvodimo napredne tehnološke procese kako bismo bili usklađeni sa zakonodavstvom kojim se reguliše proizvodnja gotovih lekova. Povećavamo svoje proizvodne kapacitete i poboljšavamo ekonomičnost procesa Krka grupe.

PROIZVODNJA KRKINIH LEKOVA

Odvija se u vrhunskim proizvodnim postrojenjima u Sloveniji i širom sveta.

Oko 3000 zaposlenih u devet fabrika u Sloveniji, četiri fabrike u inostranstvu i drugim ugovornim lokacijama za proizvodnju širom sveta, proizvode kvalitetne, bezbedne i efikasne lekove.

Optimalno korišćenje raspoloživih resursa u Krka grupi omogućava nam da proizvodimo nekoliko milijardi proizvoda u svim čvrstim farmaceutskim oblicima koji se upotrebljavaju u savremenom lečenju. Takođe, proizvodimo polučvrste, tečne i sterilne farmaceutske oblike.

PROIZVODIMO VIŠE OD 16 MILIJARDI TABLETA I KAPSULA GODIŠNJE

3.80 2002 5.90 2005 7.90 2008 9.70 2011 12.00 2014 13.90 2017 16.20 2021 16.80 2022 16.90 2023

* Proizvodnja tableta i kapsula u milijardama komada

Garantujemo visok kvalitet i efikasnost svojih proizvodnih procesa, tako što redovno povećavamo proizvodne kapacitete i unapređujemo sisteme.

Posebnu pažnju posvećujemo digitalizaciji. Uveli smo elektronsko planiranje, dokumentaciju o proizvodnji i povezanu automatizaciju, kao i rad bez papira. Digitalizacija i robotizacija omogućavaju nam da brzo i adekvatno odgovorimo na zahteve tržišta. Uveli smo sistem praćenja proizvoda i sistem prevencije ulaska falsifikovanih lekova u legalni lanac snabdevanja (u skladu sa  Direktivom o falsifikovanim lekovima koja se primenjuje u EU, Ruskoj Federaciji i na drugim tržištima). Uz to, poštujemo specifične zahteve za ambalažne materijale jer smo svesni da svakog dana više od 70 tržišta očekuje naše gotove proizvode, za koje su i jezik i sadržaj na pakovanju prilagođeni lokalnim zahtevima.

Bitan deo naših procesa odvija se u fabrici NOTOL 2, koja je započela sa radom 2015. godine. Krka je proglašena najboljim proizvođačem u Sloveniji 2018. godine i dobila je nagradu „Fabrika godine“, a fabrika NOTOL 2 je prepoznata kao vrhunsko proizvodno postrojenje koje primenjuje visok nivo digitalizacije, automatizacije i robotizacije, podržane savremenim računarskim sistemima. Više od trećine proizvoda Krka grupe 2022. godine proizvedeno je u fabrici NOTOL 2.

Proizvodna postrojenja u zemljama izvan Slovenije su nam važna zato što omogućavaju snabdevanje ključnih tržišta našim lekovima i proizvodima. Sva ta proizvodna postrojenja i distribucioni centri opremljeni su novim mašinama za proizvodnju. Time smo dodatno učvrstili svoj položaj lokalnog proizvođača.

Proizvodimo visokokvalitetne lekove i proizvode, obezbeđujemo zaštitu zaposlenih i delujemo brzo i fleksibilno. Imamo veliku ponudu lekova i proizvoda, koja nam omogućava da se efikasno prilagodimo zahtevima brojnih različitih tržišta.

Istražite više

Multiparty banner 1

KVALITET

Posvećeni smo kvalitetu jer je važan deo svega što radimo.

Više

O NAMA

Neprekidno ojačavamo svoj položaj jedne od vodećih generičkih farmaceutskih kompanija na svetu.

Više

ZAPOSLENJE

Ujedinjeni, negujemo okolinu zasnovanu na međusobnom poverenju, poštovanju, saradnji, neprekidnom učenju i odgovornom stavu prema poslu koji obavljamo.

Više