Izdavanje lekova i njihova primena

ZT14SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-izdajanje-uporaba-zdravil-c1530x830-M10

Svi naši lekovi prolaze kroz klinička ispitivanja koja sprovode nezavisne ustanove i istraživači – tokom razvoja i nakon stavljanja u promet. Na taj način možemo da garantujemo njihovu bezbednost i efikasnost. Naše vodeće načelo je da pružamo pouzdanu podršku zdravstvenim radnicima i pacijentima. Imamo nekoliko hiljada stručnjaka dostupnih u svakom trenutku, sa objektivnim informacijama o našim proizvodima i opcijama lečenja, kako bismo omogućili donošenje pravih odluka u lečenju svakog pacijenta

5
ključnih proizvoda
sa godišnjom proizvodnjom većom od 1 milijardu tableta
50+
miliona ljudi
leči se našim lekovima