Već 40 godina naši lekovi efikasno ublažavaju i blag i jak bol.

Bol je neprijatno lično iskustvo, koje se događa često i prilično neočekivano. Tek kad se suočimo sa njim, shvatamo koliko je prijatan život bez bola.

Bol može da se javi iznenada kao odgovor na neku situaciju. Lečenje iznenadnog bola može da bude jednostavno. Hronični i neuropatski bolovi, sa druge strane, mogu da budu veliki problem i za pacijenta i za njegovog lekara.

Želimo da pomognemo pacijentima u ublažavanju bola i da olakšamo zdravstvenim radnicima izbor odgovarajuće terapije za njih. Kao pouzdan partner, razvijamo i širimo svoju ponudu lekova za lečenje blagog do jakog bola i uvodimo inovativne farmaceutske oblike.

40+
godina ublažavanja i lečenja
različitih vrsta i intenziteta bola
72.000
manje bolnih trenutaka
svaki dan uz Krkine analgetike

Istražite više

Multiparty banner 1

KLINIČKI DOKAZANO

Kvalitet, sigurnost i efikasnost Krkinih proizvoda je klinički dokazan u brojnim kliničkim studijama

Više

ZDRAVLJE JE VAŽNO

Naši stručni saveti su usmereni na promovisanje i podizanje svesti o važnosti zdravog načina života.

Više

NAUKA I TEHNOLOGIJA

Poverenje u Krkine lekove počinje u našim razvojnim laboratorijima i proizvodnim postrojenjima.

Više