Garancija kvaliteta

ZT15SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-kontrola-kakovosti-c1530x830-M10

Svaki Krkin lek u toku svog životnog ciklusa prolazi kroz nekoliko postupaka obezbeđivanja kvaliteta. Naš sistem upravljanja kvalitetom nadziru sertifikaciona tela. Takođe, postoje inspekcije koje sprovode domaći i inostrani inspekcijski organi, interne kontrole i kontrole naših partnera. To nam omogućava dobijanje odgovarajućih sertifikata i dozvola za stavljanje novih lekova u promet.