Svesni smo svog društvenog i ekonomskog uticaja, kao i dugoročnog uticaja društvenih okolnosti na naše poslovne operacije.

Kontinuiranim ulaganjem u istraživanje i razvoj, pacijentima širom sveta pružamo pristupačne, visokokvalitetne, bezbedne i efikasne inovativne generičke lekove, što je osnovno uporište naše društvene odgovornosti.

Sve zainteresovane strane tretiramo odgovorno, negujemo dobre odnose i podstičemo politiku jednakih mogućnosti i rodnih/religijskih/rasnih različitosti. Održavamo zdravo i poželjno radno okruženje, sa poštenom naknadom i poštovanjem ljudskih prava.

Svesni smo da smo deo šire društvene sredine, zato u zamenu za takozvanu „društvenu dozvolu za delovanje“ obezbeđujemo pozitivan uticaj na razvoj društvene zajednice u kojoj poslujemo.

Tokom procesa procene materijalnosti uočili smo tri ključna područja: kvalitet lekova i proizvoda i bezbednost pacijenata, privlačenje i zadržavanje talenata i pristupačnu zdravstvenu zaštitu.

KVALITET LEKOVA I PROIZVODA I BEZBEDNOST PACIJENATA

KVALITET LEKOVA I PROIZVODA I BEZBEDNOST PACIJENATA


Naši lekovi, proizvodi i usluge su u svim delovima sveta poznati po visokim standardima kvaliteta. Pozitivne reakcije pacijenata, lekara, farmaceuta i regulatornih tela su ono što najviše cenimo.

VIŠE
PRIVLAČENJE I ZADRŽAVANJE TALENATA

PRIVLAČENJE I ZADRŽAVANJE TALENATA


U Krki je znanje vrednost. Krkini zaposleni čine dinamičnu okolinu orijentisanu na razvoj, u kojoj mladi ljudi mogu da steknu vredna iskustva i veštine. Prepoznajemo talentovane osobe, gradimo svoju budućnost sa njima u središtu i pomažemo im da se razviju u vodeće stručnjake.

VIŠE
PRISTUPAČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

PRISTUPAČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA


Kao jedan od vodećih generičkih proizvođača, ispunjavamo ciljeve koji podrazumevaju proizvodnju visokokvalitetnih, savremenih generičkih lekova pristupačnih cena za najčešće bolesti našeg doba. Svaki dan više od 50 miliona pacijenata iz celog sveta uzima Krkine lekove.

VIŠE
KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST


Verujemo u znanje, vredan rad i saradnju, zato podstičemo razvoj mladih ljudi i podržavamo brojne klubove, udruženja i institucije.

VIŠE

Istražite više

Multiparty banner 1

KRKA GRUPA

U našem radu se rukovodimo načelima dugoročno održivog razvoja i izgradnje poverenja sa lokalnom zajednicom.

Više

NAUKA I TEHNOLOGIJA

Poverenje u Krkine lekove počinje u našim razvojnim laboratorijima i proizvodnim postrojenjima.

Više

ZDRAVLJE JE VAŽNO

Naši stručni saveti su usmereni na promovisanje i podizanje svesti o važnosti zdravog načina života.

Više