Foto i video arhiva

Ovde možete pronaći fotografije, video zapise, publikacije i grafički materijal (Krkin logotip).

Svi audiovizuelni materijali na Krkinom veb-sajtu vlasništvo su kompanije Krka, d. d., Novo mesto. Prvenstveno su namenjeni za objavljivanje u medijima. Za svaku vrstu objavljivanja morate dobiti saglasnost kompanije Krka, d. d., Novo mesto. Saglasnost možete zatražiti od našeg Odeljenja za odnose sa javnošću.

KRKA u SLOVENiji

Novo mesto, centralna lokacija
Novo mesto, fabrika Bršljin
Novo mesto, centar za upravljanje otpadom
Novo mesto, fabrika za proizvodnju aktivnih supstanci Sinteza 4

Novo mesto, centar za razvoj i kontrolu
Novo mesto, proizvodnja lekova – Notol 2
Krško, fabrika za proizvodnju aktivnih supstanci, Sinteza 1.

Distributivno–proizvodni centar Jastrebarsko

Uprava

Upravni odbor

TERME KRKA

Krkin logotip je centralni deo vizuelnog identiteta kompanije. Direktno predstavlja kompaniju, ljude i globalni brend. Morate ga koristiti u skladu sa propisima i odobrenim formatima.

Uputstvo za korištenje logotipa (EN)

Znak i logotip
RGB pozitiv.pdf.jpg.eps.ai
CMYK pozitiv.pdf.jpg.eps.ai
PANTONE pozitiv.pdf.jpg.eps.ai
Negativ.pdf.jpg.eps.ai
Logotip i slogan
RGB pozitiv.pdf .jpg.eps.ai
CMYK pozitiv.pdf.jpg.eps.ai
Negativ.pdf .jpg.eps.ai

Istražite više

Multiparty banner 1

O NAMA

Neprekidno ojačavamo svoj položaj jedne od vodećih generičkih farmaceutskih kompanija na svetu.

VIŠE

LEKOVI

Omogućavamo bezbedno i efikasno lečenje visokokvalitetnim lekovima.

Više

ZDRAVLJE JE VAŽNO

Naši stručni saveti su usmereni na promovisanje i podizanje svesti o važnosti zdravog načina života.

VIŠE