16. 5. 2024

Krkin izveštaj o poslovnim rezultatima u prvom kvartalu 2024. godine

2 min. čitanja

Krka grupa je u prvom kvartalu 2024. ostvarila prihod od 486,1 miliona evra – 6% više u odnosu na isti period prošle godine. Neto dobit je bila 98,8 miliona evra, što predstavlja rast od 11% na godišnjem nivou. Nadzorni odbor Krke je juče na redovnoj sednici razmatrao izveštaj o poslovanju Krka grupe i kompanije Krka za prvi kvartal 2024.

Predsednik upravnog odbora i generalni direktor Jože Colarič objašnjava: „23. aprila se navršilo sedam decenija od kada su hrabra vizija, kreativnost i entuzijazam postavili Krku, farmaceutsku kompaniju iz Novog mesta u Sloveniji, u prvi plan. Mnoge generacije zaposlenih godinama su gajile iste vrednosti – brzinu i fleksibilnost, partnerstvo i poverenje, kreativnost i efikasnost – i učinile Krku jednom od vodećih generičkih farmaceutskih kompanija u svetu. Nastavićemo i ubuduće da radimo sa istom motivacijom i društvenom odgovornošću. U prvom kvartalu 2024. ostvarili smo najveću prodaju i neto dobit do sada. Zarada pre kamate i poreza je takođe bila visoka. Rezultati poslovanja Krka grupe u prvom kvartalu su dobri, što predstavlja pogodan izvor finansiranja za naše poslovne obaveze i investicije, kao i za vođenje dugoročne politike dividendi. Nadzorni i upravni odbor su predložili da se deoničarima Krke za 2023. isplati dividenda od 7,50 EUR bruto po deonici, što je povećanje od 13,6% u odnosu na prošlu godinu. Deoničari će o ovom predlogu glasati na 30. godišnjoj generalnoj skupštini 11. jula 2024. Krka je stabilna kompanija, imamo čvrstu strategiju, znanje, upornost i jasnu viziju, što je sjajna početna tačka za budućnost. Drago mi je što to prepoznaju i naši deoničari.“

Finansijski pregled Krka grupe

hiljade € jan-mart 2024jan-mart 2023Indeks
Prihod486,145458,184106
– od čega prihodi od prodaje po ugovorima sa kupcima proizvoda i usluga484,104456,253106
Bruto dobit279,941279,595100
Dobit pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA)138,468146,19295
Operativna dobit (EBIT)114,188120,09495
Dobit pre poreza (EBT)118,644106,520111
Neto dobit98,77289,011111
Troškovi istraživanja i razvoja46,86443,914107
Investicije26,99621,843124

Pokazatelji poslovanja Krka grupe

jan-mart 2024jan-mart 2023
Stopa bruto dobiti57,6 %61.0 %
Stopa EBITDA 28,5 %31,9 %
Stopa EBIT23,5 %26,2 %
Stopa EBT24,4 %23,2 %
Stopa neto dobiti (ROS)20,3 %19,4 %
Stopa prinosa na kapital (ROE)17,7 %16,4 %
Stopa prinosa na imovinu (ROA)14,1 %13,1 %
Obaveze/Kapital0,2560,250
Troškovi istraživanja i razvoja/prihod9,6 %9,6 %

Prodaja

PRODAJA PROIZVODA I USLUGA PO REGIONIMA

      Region Slovenija,6.2
Region Jugoistočna Evropa,14.3
Region Istočna Evropa,32.3
Region Srednja Evropa,24.1
Region Zapadna Evropa,19.2
Region prekomorskih tržišta,3.9
    

PRODAJA PROIZVODA I USLUGA PO REGIONIMA