Pravilnik o radu je glavni dokument koji pokriva korporativnu usklađenost kompanije Krka, d. d., Novo Mesto.

Pravilnik o radu definiše principe i pravila etičkog poslovanja, koji su obavezujući za sve zaposlene u grupi Krka. On služi kao priručnik i radni okvir za očekivano, odgovorno i etičko ponašanje tokom obavljanja posla, dok naš rad i poslovne aktivnosti moraju uvek da budu usklađeni sa pravilima, javnim preporukama, standardima, politikama i internim pravilima kompanije i sa dobrom poslovnom praksom.

Mi očekujemo da se naši dobavljači i drugi poslovni partneri Krke i njenih filijala upoznaju sa Pravilnikom i da ga se pridržavaju kada zaključe posao sa Krkom.

PRAVILNIK O RADU

Glavni službenik za usklađivanje sa zakonskom regulativom je odgovoran za kontinuiranu procenu rizika korporativne usklađenosti i  koordinaciju poslovnih procesa. 

GLAVNI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE SA ZAKONSKOM REGULATIVOM

Istražite više

Multiparty banner 1

KVALITET

Posvećeni smo kvalitetu jer je važan deo svega što radimo.

Više

LEKOVI

Omogućavamo sigurno i efikasno lečenje visokokvalitetnim lekovima.

Više

OKOLINA

Primenjujemo naše znanje kako bismo stvorili zdravo okruženje.

Više