Ko je ko

Adresa preduzeća

KRKA - FARMA D.O.O., Beograd,
Jurija Gagarina 26/V/II
11070 Novi Beograd
Telefon +381 11 2288722
Fax  +38112288729
E mail info.rs@krka.biz

Direktor
Uroš Gnidovec

Zamenik direktora i Marketing menadžer farmaceutike
Tamara Stojanović

Marketing menadžer OTC proizvoda
Ivan Batrićević

Marketing menadžer veterine
Miloš Gavrović

Menadžer Službe za prodaju
Tatjana Krnetić Trojanović

Menadžer Službe za razvoj i registraciju
Jelena Simić

Šef Službe Finansija
-