Prijava neželjenih dejstava za veterinarske proizvode

  1. Prijava neželjenih dejstava

  2. Da li je ovaj lek ranije primenjivan kod ove životinje (životinja)?

  3. Da li je bilo prethodno neželjenih reakcija na lek kod ovih životinja?