Krka u Srbiji

Već duže od pola veka Krka, d.d., Novo mesto uspešno primenjuje svoju strategiju i sledi svoju misiju i viziju.

Danas je Krka, d.d., Novo mesto jedna od vodećih farmaceutskih kompanija za proizvodnju generičkih lekova u svetu, koja održava izgrađene pozicije u preko 70 zemalja.

Krkini visokokvalitetni, bezbedni i efikasni  lekovi  sa  sopstvenim zaštitnim žigovima, pokrivaju većinu terapijskih oblasti povezanih sa savremenim bolestima.

Kompanija izdvaja 8 do 10% svojih prihoda za istraživanja i razvoj, i  Krka danas ima u ponudi preko 170 novih proizvoda.

 

Krka je na tržištu Srbije prisutna od svojih samih početaka. Kroz sve te godine Krka je gradila  status u Srbiji kvalitetom, bezbednošću , i kliničnim studijama dokazanom  efikasnošću   svojih proizvoda i razvijanjem kvalitetnih i profesionalnih odnosa sa poslovnim partnerima.

Osnovnu poslovnu delatnost Krke u Srbiji čini prometovanje  lekova koji se izdaju na recept, lekova koji se izdaju bez recepta i veterinarskih proizvoda.

Visok  kvalitet i pouzdanost Krkinih lekova dobro su poznati lekarima, farmaceutima i pacijentima širom Srbije.

Jedan od osnovnih zadataka Krke u Srbiji je promocija kvalitetnih generičkih lekova, pri čemu se velika pažnja posvećuje edukaciji stručnih saradnika i stvaranju i unapređivanju kvalitetnih i profesionalnih odnosa sa  klijentima.

Na svim područjima rada i poslovanja postavljamo visoke standarde, i kada brinemo za zdravo radno okruženje, i pri  zapošljavanju i edukaciji zaposlenih, i pri  odgovornom stvaranju i održavanju partnerskih odnosa sa lokalnim zajednicama i grupacijama sa kojima nam je čast sarađivati.

Poštovanje naših poslovnih partnera, kao i poverenje naših kupaca, obavezuju nas na ostvarivanje novih razvojnih, proizvodnih i prodajnih uspeha – pomažući ljudima u zdravijem življenju.