Lekovi na recept

Pristup lekovima koji se izdaju samo na recept zakonski je ograničen samo na medicinske stručnjake. .