Fypryst® za pse 2-10kg; 10-20kg; 20-40kg; 40kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3x0,67 ml; 3x1,34ml; 3x2,68ml, 3x4,02ml (Ektoparaziticidi za lokalnu primenu)

Opisi lekova i proizvoda se daju u svrhu upoznavanja sa njihovim karakteristikama i ne predstavljaju prodajni katalog.

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe!
Posavetujte se sa veterinarom o svim rizicima i neželjenim dejstvima.

Prijava neželjenih dejstava
Ako želite da prijavite neželjena dejstva, popunite donji obrazac.