Komunikacija sa medijima

Ako imate neka pitanja, obratite se Službi za odnose s javnošću.

Telefon: +386 7 332 10 02, +386 7 331 72 19
Telefaks: +386 7 331 20 32

Komunikacija sa medijima (Engleski)

  • Director David Jeršin

    11070 Beograd, Jurija Gagarina 26/v/II
    Phone + 381 11 22 88 722
    Fax + 381 11 22 88 729
    E-mail info.rs@krka.biz