O Krki

Osnovnu poslovnu delatnost Krke čine proizvodnja i prodaja lekova koji se izdaju na recept, lekova koji se izdaju bez recepta i veterinarskih proizvoda.

Kompanija se fokusira na razvoj sopstvenih visokokvalitetnih generičkih lekova sa dodatnom vrednošću i njihovu prodaju pod svojim brendovima.