Istorija

Istorija

1954–1964

 • osnivanje Farmaceutske laboratorije Krka
 • osnivanje Fabrike lekova Krka 
 • prvi registrovani patent 
 • Krka se preseljava na novu, današnju lokaciju 
 • osnivanje Instituta za razvoj 
 • prvi kozmetički proizvod
 • prvi izvozni poslovi

1965–1974

 • izgradnja nove fabrike za proizvodnju aktivnih sastojaka
 • akvizicija nove fabrike za proizvodnju tableta i obloženih tableta 
 • izgradnja nove fabrike za proizvodnju masti, sirupa i injekcija 
 • sakupljanje i obrada lekovitih biljaka 
 • početak zdravstveno-turističke delatnosti 
 • dodela prvih Krkinih nagrada

1975–1984

 • dobijanje registracije od američke Uprave za hranu i lekove (FDA) za proizvodnju antibiotika
 • proizvodni pogoni Dawa Pharmaceutical započinju rad u Keniji 
 • povećanje kapaciteta za fermentaciju od 50% 
 • izgradnja fabrike za preradu aktivnih farmaceutskih sastojaka u finalne proizvode 
 • investiranje u očuvanje čistih voda i životne sredine 
 • izgradnja fabrike u Ljutomeru 
 • investiranje u zdravstveno-turističke objekte

1985–1994

 • izgradnja fabrike izolacionog materijala
 • osnivanje kompanija i predstavništava u inostranstvu 
 • ubrzan razvoj Krkinih sopstvenih generičkih lekova i podsticaj u pravcu saradnje sa vodećim internacionalnim farmaceutskim kompanijama 
 • pozicioniranje u sam vrh slovenačkih kompanija i izvoznika 
 • modernizacija fermentacione proizvodnje 
 • stvaranje visokokvalifikovanih stručnih radnika kroz projekat razvoja kadrova 
 • veće investicije u istraživanja i razvoj

1995–2000

 • ulazak u sam vrh među farmaceutskim kompanijama u Centralnoj i Istočnoj Evropi i prodor na zapadnoevropska tržišta
 • transformacija u deoničarsko društvo 
 • investicije u delatnosti istraživanja i razvoja 
 • proširenje sistema upravljanja ukupnim kvalitetom 
 • dalje poboljšanje stručnih veština i kvalifikacija zaposlenih

2001–2005

 • završetak izgradnje najsavremenije fabrike Notol za proizvodnju tvrdih oblika lekova
 • dodavanje novih istraživačkih i razvojnih kapaciteta 
 • proširenje proizvodno-distributivnih centara u inostranstvu – centri za proizvodnju u Poljskoj, Hrvatskoj i Ruskoj Federaciji 
 • veće aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine (ISO 14001) 
 • primarni fokus na tržišta Evrope i Srednje Azije 
 • širenje marketinške mreže u inostranstvu, registracija kompanija Krka Pharma Dublin Ltd. i Krka Sverige AB, Stockholm 
 • izgradnja fabrike Sinteza 4 za proizvodnju aktivnih farmaceutskih supstanci 
 • uveden je novi informacioni sistem SAP 
 • svečanom akademijom proslavljena je 50-godišnjica kompanije: Krka je objavila monografiju o kompaniji pod nazivom Krka, likovna kolekcija("Krka,  the Art Collection") i monografiju Knjiga o Krki. 
 • Jože Colarič, novi predsednik upravnog odbora i generalni direktor, započeo je 1. januara 2005. godine svoj petogodišnji mandat 
 • završetak izgradnje centra za proizvodnju i distribuciju Jastrebarsko u Hrvatskoj 
 • Krka je dobila sertifikat sistema bezbednosti hrane (HACPP) i sertifikat sistema za zaštitu i bezbednost na radu (OHSAS 18001).

2006-2010

 • Širenje marketinške i prodajne mreže.
 • Otvaranje pogona za proizvodnju aktivnih farmaceutskih sastojaka, Sinteza 4.
 • Uvođenje akcija bez nominalne vrednosti (u odnosu 1:10).
 • Dobijanje ISO/IEC 27001 sertifikata za sistem bezbednosti informacija.
 • Najveća nacionalna nagrada za kvalitet – nagrada Republike Slovenije za poslovnu izuzetnost (PRSPO) za 2007. godinu.
 • Otvaranje nove fabrike za proizvodnju injekcija.
 • Novi poslovni centar za skladištenje proizvoda, carinsko poslovanje i promotivne aktivnosti u Makedoniji.
 • Ulazak u privatne kineske farmaceutske i hemijske kompanije Zhejiang Menova Pharmaceuticals Co., Ltd., Šangaj i Anhua Menova Pharmaceuticals Co., Ltd., Gvande.
 • Kupovina nemačke kompanije TAD Pharma GmbH iz Kukshavena i austrijske kompanije Alternova Arzneimittell GmbH iz Beča.
 • Nove hemijske razvojne laboratorije.

2011-2015

 • Otvaranje najmodernije fabrike za proizvodnju sirupa.
 • Otvaranje najmodernije fabrike za proizvodnju proizvoda sa biocidnim dejstvom.
 • Pokretanje solarne elektrane.
 • Renoviranje i proširenje visokog magacina za ambalažu.
 • Otvaranje najmodernije fabrike za proizvodnju tvrdih oblika lekova (OTO).
 • Otvaranje razvojno-kontrolnog centra 3.
 • Uvrštavanje deonica kompanije Krka na listing Varšavske berze.
 • Osnivanje kompanije Farma GRS, d. o. o., zajedno sa partnerima, u okviru projekta razvoja farmaceutske industrije i uspostavljanje kapaciteta za razvoj i istraživanja, kao i proizvodnih kapaciteta.
 • Otvaranje fabrike Krka-Rus 2 u Ruskoj Federaciji.
 • Otvaranje fabrike za proizvodnju aktivnih farmaceutskih sastojaka Sinteza 1 u Krškom.
 • Otvaranje najveće investicije u istoriji Krke – fabrike za proizvodnju tvrdih oblika lekova Notol 2, sa godišnjim proizvodnim kapacitetom od 4,5 milijardi finalnih proizvoda.
 • Otvaranje fabrike za novu generaciju lozengi u Ljutomeru.
 • Jačanje marketinške i prodajne mreže koja obuhvata 28 zavisnih društava i 19 predstavništava, zajedno sa kompanijama za proizvodnju i distribuciju