Istraživanja i razvoj

Krka intenzivno razvija inovativne generičke lekove, tj. generičke lekove sa dodatnom vrednošću, koji su proizvod sopstvenog znanja i obezbeđuju našim proizvodima ključne prednosti i godinama posle pojavljivanja na tržištu. Svi naši lekovi su visokog kvaliteta, efikasni i bezbedni. Naše proizvode prodajemo pod sopstvenim brendovima.

Istraživanja i razvoj

Istraživanja i razvoj igraju važnu ulogu u konsolidaciji i razvijanju konkurentne pozicije Krke kao jednog od vodećih evropskih proizvođača generičkih lekova.

Osnovni ciljevi istraživačke i razvojne delatnosti Krke ostaju razvoj tehnologija za proizvodnju farmaceutskih sastojaka i oblika za doziranje te izvođenje svih testiranja i istraživanja potrebnih za registraciju lekova na recept, proizvoda koji se prodaju bez recepta i veterinarskih proizvoda. Mi takođe proširujemo kadrovsku bazu i modernizujemo prostore i opremu.

Delovanje kontrolnog društva Krka i zavisnih društava koordiniše se u okviru Grupe Krka. To podrazumeva da se uzimaju u obzir čitav portfolio kompanija i specifičnosti tržišta na kojima one deluju, kao i otvaranje novih prodajnih prilika za njih.

Paleta proizvoda se stalno dopunjuje novim lekovima koje stvaraju naši istraživačko-razvojni timovi. Novi lekovi se stvaraju od poznatih aktivnih farmaceutskih sastojaka uz primenu naprednih metoda, najnovijih tehnoloških postupaka i inovativnih rešenja. Naši generički lekovi uglavnom sadrže sastojke koji potiču iz sopstvenih biosintetičkih i hemijskih procesa. To je moguće zahvaljujući velikom investiranju u znanje, modernu opremu te u istraživačko-razvojne i proizvodne kapacitete.

Delotvoran rad na registraciji zahteva primenu optimalnih procedura u okviru domaćeg i evropskog zakonodavstva. U vođenju postupaka registracije u punoj meri koristimo ranije stečena iskustva. Mi se takođe stalno trudimo da upravljamo postupcima registracije na različitim tržištima. Delotvorni razvoj proizvoda i napredna priprema dokumentacije za registraciju novih proizvoda predstavljaju suštinski deo u naporima da se obezbedi zadovoljavajući broj registracija novih proizvoda u budućnosti. Rezultat kreativnih i inovativnih pristupa i nadasve naporan rad istraživačko-razvojnog tima ogleda se u podnošenju dokumenata za registraciju brojnih novih proizvoda.

Krkino Odeljenje za istraživanja i razvoj dobilo je izuzetno važnu istraživačko-razvojnu infrastrukturu za razvoj aktivnih farmaceutskih supstanci, što je jedno od njegovih glavnih polja delovanja. Otvorili smo nove hemijske razvojne laboratorije, koje su postale čvorišta naših sintetičkih i analitičkih znanja potrebnih za istraživanje proizvoda u čitavom lancu, od teorijskih proučavanja hemijske sinteze do uvođenja nove tehnologije sinteze u industrijski proces.

Krka poštuje intelektualnu svojinu drugih i štiti svoju. Rezultate svog rada u ključnim oblastima štitimo patentnim prijavama. Kompanija prodaje svoje proizvode pod sopstvenim zaštićenim brendovima, što povećava dodatnu vrednost Krkinih proizvoda