Kvalitet

Obezbeđivanje visokog kvaliteta proizvoda i usluga i stalno poboljšavanje ključnih procesa predstavljaju Krkino strateško usmerenje. Sistematskim pristupom Krka želi da nadmaši zahteve svojih klijenata i da ispuni postavljene ciljeve poslovanja.

Kvalitet

Integrisani sistem upravljanja (ISU)

Od samog početka rada, strategija Krke bila je stvaranje lekova koji ispunjavaju sve zahteve u pogledu kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti. Mi primenjujemo najnovije metode i dobru praksu u proizvodnji lekova, koje su se tokom godina dopunjavale i poboljšavale, u skladu sa razvojem u ovom sektoru. Još 1974. godine Krka je zatražila i uspešno prošla inspekciju od strane američke Uprave za hranu i lekove (FDA). Da bi osigurala da uvek bude jedan korak ispred zahteva dobre proizvodne prakse, koji se stalno razvijaju, i drugih standarda dobrih praksi, Krka je poboljšala svoj sistem upravljanja kvalitetom, koji se razvio u ISU. U Integrisani sistem upravljanja postepeno su unošeni sledeći sistemi (godina pored sistema označava godinu sertifikacije): 1996 – ISO 9001, 2000 – Odgovorno postupanje (RC), 2001 – ISO 14001, 2004 – HACCP, 2005 – OHSAS 18001 i 2007 – ISO 27001. Odlično sprovođenje ISU podržano je centralizovanim sistemom upravljanja dokumentima, koji je Krka uspostavila 1993. godine i koji se stalno poboljšava. Kredibilnost svakog sistema i ISU kao celine potvrđuje se sertifikatima koje dobijamo od nezavisnih spoljnih agencija. Takav pristup omogućava da poverenje naših partnera u naše sisteme i proizvode stalno raste.

Stalna unapređenja, koja diktiraju standardi i smernice, i PDCA pristup (planiraj, uradi, proveri, postupi) s jedne strane, odnosno Krkina posvećenost takvim standardima s druge strane, predstavljaju pokretačku silu napretka i stalnog poboljšanja kvaliteta u svakoj oblasti delovanja Krke. Sistem upravljanja procesima pokriva svaki korak, od zahteva kupaca, preko marketinga, istraživanja i razvoja, isporuke proizvoda i prodaje, do praćenja zadovoljstva kupaca.

Sistem kvaliteta

Sistem dobre prakse u upravljanju bio je prvi Krkin sistem kvaliteta i osnova za razvoj svih drugih sistema upravljanja. On ima pravno obavezujuću snagu, pa usaglašenost sa njegovim zahtevima ima suštinski značaj za proizvodnju i prodaju farmaceutskih proizvoda.

Funkcionisanje sistema obezbeđivanja kvaliteta verifikuje se interno i eksterno. Ovo takođe znači da mi periodično sprovodimo i verifikaciju sistema naših dobavljača i partnera. Interna supervizija sistema upravljanja kvalitetom verifikuje se kroz interne revizije koje obavlja iskusni tim internih revizora.

Usaglašenost Krkinog sistema kvaliteta sa standardima proveravaju i potvrđuju i eksterni organi (domaći i strani državni regulatorni organi, kao i ocene organizacija za sertifikaciju i Krkinih partnera).

Reviziju funkcionisanja svih glavnih procesa održavanja kvaliteta periodično obavljaju i Odbor za kvalitet i upravni odbor kompanije, koji zajedno predlažu strateške smernice za primenu Krkine razvojne strategije.

Poslovna izvrsnost

Jedan od ključnih ciljeva Krke jeste da se postigne izvrsnost u svakoj oblasti delovanja, zbog čega je ISU nadograđen kako bi se uzeli u obzir principi EFQM modela izvrsnosti, koji je izradila organizacija European Foundation for Quality Management.