Publikacije

U ovom odeljku veb sajta nalaze se prezentaciona brošura kompanije Krka (Krka – identitet kompanije)  i brošura za fabriku Notol.