Integritet i usklađenost

Odgovorno poslovanje

Krka je kompanija sa dugom tradicijom, koja zasniva svoju uspešnu poslovnu priču na integritetu i posvećenosti najvišim etičkim standardima. Krka je jedna od vodećih generičkih farmaceutskih kompanija u svetu. Mi smo svesni naših obaveza i mogućnosti da pomognemo u kreiranju odgovornog poslovnog okruženja. Mi obavljamo posao promišljeno, razumemo i uzimamo u obzir dugoročne uticaje ekonomskih aktivnosti na celokupno društveno okruženje.

Korporativna usklađenost

Naš integritet se zasniva na etici, korporativnoj usklađenosti i efikasnom upravljanju rizicima.

Krkini osnovni etički principi su poštovanje, saradnja, izuzetnost i integritet upravljanja.

Korporativna usklađenost obezbeđuje da se kompanija i njeni zaposleni pridržavanju svih relevantnih regulativa, međunarodnih standarda i smernica i da kompanija adekvatno sarađuje sa regulatornim organima. Korporativna usklađenost u okviru kompanije se zasniva na nekoliko politika i internih pravilnika koji opisuju u detalje aktivnosti i odgovornosti povezane sa primenom procesa kako bi se obezbedilo minimalno ometanje poslovnih aktivnosti i minimalni rizik od kršenja pravila, standarda, politike kompanije i internih pravila.

Upravljanje različitim rizicima korporativne usklađenosti je objedinjena u svim Krkinim poslovnim aktivnostima, ono omogućava identifikaciju i upravljanje faktorima koji mogu da ugroze postizanje strateških i poslovnih ciljeva kompanije i celokupne grupe Krka.

Poštovanje i saradnja

Jednake mogućnosti za sve, poštovanje pravnih normi i etički pristup drugim ljudima i široj društvenoj zajednici predstavljaju temelje našeg rada.

Svesni smo činjenice da partnerstvo i poverenje značajno utiču na Krkin poslovni učinak, stoga mi podržavamo saradnju sa svim interesnim grupama zasnovanu na uzajamnom poštovanju i uzimanju u obzir različitih mišljenja i usmerenu na povećanje vrednosti celokupne grupe Krka.        

Izuzeznost   

Efikasni, kvalitetni i bezbedni lekovi i drugi proizvodi su naš način doprinosa boljem kvalitetu života za sve ljude. Mi razvijamo inovativne proizvode i nastojimo da obezbedimo široku dostupnost.        

Naše istraživanje i razvoj i naša saradnja sa medicinskim sektorom i poslovnim partnerima pomaže nam da poboljšamo znanje na polju farmacije i da doprinesemo razvoju kvalitetnih medicinskih proizvoda.  

Ostajemo dosledni poštenom, razumljivom i pravovremenom dostavljanju informacija o našim proizvodima.      

Pažljivo štitimo sve informacije o Krki, našim poslovnim partnerima i trećim licima, koje primimo k znanju tokom našeg rada i poslovnih aktivnosti.                

Bilo kojim ličnim podacima zaposlenog i trećeg lica mora da se postupa sa pažnjom, na transparentan način i u skladu sa pravilima zaštite ličnih podataka.

Integritet upravljanja       

Rukovodstvo postavlja važan primer svojim radom i stilom rukovođenja, prema tome, svi naši izvršni direktori su ljudi koji personifikuju Krkine ključne vrednosti. Njihovi dobri primeri ohrabruju druge zaposlene i time doprinose jačanju integriteta cele kompanije.

Glavni službenik za usklađivanje sa zakonskom regulativom je odgovoran za korporativnu usklađenost na najvišem nivou.       

Naši viši rukovodioci su odgovorni za podizanje svesti o korporativnoj usklađenosti i za korporativnu usklađenost u svojim poslovnim jedinicama. Oni moraju da obezbede da svi zaposleni budu informisani o svim pravilima, smernicama i standardima i da ih se pridržavanju. U svom radu, zaposleni se redovno obrazuju i obučavaju i upoznati su sa posledicama neprikladnog ponašanja.

Korporativni integritet          

U Krki,  mi pratimo princip nulte tolerancije prema bilo kom obliku pronevere, zloupotrebe i nepoštene tržišne prakse.  Glavni službenik za usklađivanje sa zakonskom regulativom nadzire dosledno održavanje pravila i upravlja efikasnim sistemom za podizanje svesti i  postupanje u slučaju neprikaldnog ponašanja. Naš osnovni princip je da se sve odluke donose u najboljem interesu Krke, stoga moramo da izbegavamo situacije u kojima može da se proceni da su odluke donete na osnovu naših ličnih interesa a ne interesa Krke.

Odnosi između farmaceutske industrije i medicinskog sektora zasnivaju se na strogim etičkim standardima, pravilima i smernicama, koje mi uzimamo u obzir u svim našim poslovnim aktivnostima.

Mi poštujemo pravila koja pokrivaju zaštitu konkurencije i ni na koji način ne sprečavamo, ograničavamo niti narušavamo ugled konkurencije.  

Rizici neusklađenog poslovanja koji proisteknu iz poslovnih odnosa smanjuju se redovnom proverom naših klijenata, dobavljača i drugih poslovnih partnera. Na ovaj način, mi možemo da sprečimo moguće narušavanje Krkine reputacije i poslovne gubitke.      

Društvena odgovornost  

Mi primenjujemo našu društvenu odgovornost podržavanjem različitih aktivnosti u okruženju u kojem živimo. Mi učestvujemo u humanitarnim akitvnostima i takođe u aktivnostima koje promovišu napretke na polju nauke, obrazovanja i kulture i koje pomažu zaštiti prirodne sredine.

Mi brinemo o okruženju i poštujemo regulative o zaštiti životne sredine i takođe sarađujemo sa užom i širom lokalnom zajednicom.

Svest

Samo kroz dosledno održavanje korporativne usklađenosti možemo da postižemo odlične rezultate rada, jačamo zadovoljstvo korisnika naših proizvoda i time stvaramo njihovo poverenje u Krku.

Mi gledamo na budućnost optimistički i verujemo u Krkinu misiju, znanje, iskustvo i zaposlene. Mi želimo da Krka bude globalno prepoznata kao kompanija sa jasnom vizijom, superiornim kvalitetom, vrednostima i odgovornim korporativnim poslovanjem.